PROMOSI JARINGAN PRIHATIN

Aktiviti terkini | 8 Jun2021

Tempat Aktiviti:
Facebook Page PIK Padang Serai

Aktiviti yang Dijalankan :
• Membolehkan penguna menebus tawaran yang di sediakan.
• Facebook live tentang Jaringan prihati rakyat yang dilaksanakan oleh kerajaan Malaysia.

Kelebihan Aktiviti :
• Memberi cara –cara atau tutorial penebusan jaringan prihatin.

Berikut adalah gambar sepanjang aktiviti dijalankan :